top of page

Privacybeleid & GDPR

 

Je privacy is belangrijk voor ons.

Lees de volgende verklaringen zorgvuldig, want ze gaan over de omgangsregels tussen ons.

 

We willen je verzekeren dat we je rechten op gegevensbescherming respecteren, in overeenstemming met de nieuwste eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU vanaf 25 mei 2018.

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website: www.eatbnp.com (de "Site") die eigendom is van en beheerd wordt door Clemsteen GmbH (samen "Eat better, not perfect", "EBNP", "wij", "ons", of "onze").

 

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Eat better, not perfect de door jou verstrekte persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, deelt en beveiligt. Het beschrijft ook je keuzes betreffende gebruik, toegang, correctie en verwijdering van je persoonlijke informatie.

 

1. Hoe we informatie verzamelen

 

1.1 Door jou verstrekte informatie

 • Wanneer je je aanmeldt voor onze Diensten, vragen we je om informatie zoals:

 • Contactinformatie, zoals naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

 • Demografische informatie, zoals geboortedatum, geslacht, voorkeurstaal voor contact, land, en postcode;

 • Factureringsinformatie, zoals creditcardnummer en factureringsadres;

 • Unieke Identifiers, zoals e-mailadres en wachtwoord;

 • Uitdagingsgegevens, zoals je primaire en aanvullende doelen;

 • Gezondheidsgegevens zoals lengte, gewicht, buikomtrek, huidplooimetingen, voedselintoleranties/allergieën, lichamelijke beperkingen en medicijnen die je momenteel gebruikt (indien aanwezig);

 • Foto's, zoals profielfoto's en voortgangsfoto's

 • Andere verschillende soorten gegevens die de gebruiker en/of Coach en/of Eat better, not perfect medewerkers invoeren op basis van gesprekken met de gebruiker

 

 

In het geval van getuigenissen die op onze Web site geplaatst worden, heeft de persoon die de getuigenis gaf uitdrukkelijk toestemming gegeven.

 

Als je deze informatie niet verstrekt, kunnen we de Diensten niet aan je verlenen.

 

1.2 Automatisch verzamelde informatie

Wanneer je onze Diensten gebruikt, gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën om informatie te verzamelen over je locatie, en je activiteiten op onze website, informatie over je apparaat en loginformatie. Dit wordt hieronder in meer detail beschreven. Deze cookies en soortgelijke technologieën verzamelen geanonimiseerde Internet protocol (IP) adressen, browsertype, Internet service provider (ISP), verwijzende/uitgaande pagina's, de op onze site bekeken bestanden (bijv. HTML pagina's, afbeeldingen, enz.), besturingssysteem, datum/tijdstempel, en/of clickstream gegevens.

Eat better, not perfect staat Google Analytics toe deze technologieën te gebruiken om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen, en om demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen ten behoeve van analyses.

Je kunt het gebruik van cookies op het niveau van de individuele browser regelen, maar als je ervoor kiest cookies uit te schakelen, kan dat je gebruik van bepaalde functies of mogelijkheden op onze website of dienst beperken.

 

Google Analytics:

We gebruiken een hulpmiddel genaamd "Google Analytics" om sommige informatie te verzamelen die we hierboven opsomden over je gebruik van de Diensten. We gebruiken de informatie die we van Google Analytics krijgen om de Diensten die we aanbieden te verbeteren. Om deze informatie te verzamelen, kan Google Analytics cookies op je browser of mobiele toestel plaatsen, of reeds aanwezige cookies lezen. Google Analytics kan ook informatie over je ontvangen van apps die je gedownload hebt, die samenwerken met Google. Wij combineren de door het gebruik van Google Analytics verzamelde informatie niet met persoonlijk identificeerbare informatie. De mogelijkheid voor Google om door Google Analytics verzamelde informatie over je bezoeken aan de Diensten te gebruiken en te delen met een andere toepassing die met Google samenwerkt, wordt beperkt door de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google. Bekijk die en zie http://www.google.com/policies... voor informatie over hoe Google de aan Google Analytics verstrekte informatie gebruikt en hoe je de aan Google verstrekte informatie kunt controleren. Om te voorkomen dat je gegevens door Google Analytics worden gebruikt, kun je de Google Analytics opt-out browser add-on voor Google Analytics downloaden, die hier te vinden is.

 

 

2. Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

Voor zover de EU gegevensbeschermingswetgeving van toepassing is op onze verwerking van informatie over jou, treden wij op als de "gegevensbeheerder". Voor zover de EU gegevensbeschermingswetgeving van toepassing is op onze verwerking van je klant- of eindgebruikersgegevens, fungeer jij als de "gegevenscontroleur" of "gegevensverwerker" en wij als de "gegevensverwerker" of "gegevenssubverwerker".

Om de Diensten uit te voeren: Wij gebruiken je gegevens om je te identificeren, je betaling te verwerken, je technische ondersteuning en hulp te bieden; en via e-mail met je te communiceren over de Diensten. Wij nemen bijvoorbeeld contact met je op om je op de hoogte te brengen van problemen met de Diensten of verdachte activiteit in je account.

Om de Diensten te optimaliseren of te verbeteren: We gebruiken je gegevens om je te authenticeren, fraude en misbruik van onze Diensten te voorkomen en onderzoek te doen. De wettelijke basis voor dit gebruik is ons legitiem belang bij de verbetering en optimalisering van ons dienstenaanbod en bij het waarborgen van de veiligheid van onze diensten en we passen passende waarborgen toe om je informatie te beschermen (zie Paragraaf "Beveiliging" hieronder).

 

 

3. Hoe we je informatie delen

Wij delen informatie met dienstverleners, zoals de wet dat voorschrijft, en in verband met de bescherming en handhaving van onze wettelijke en contractuele rechten.

Eat better, not perfect maakt gebruik van derden-verkopers en/of licentiegevers om diensten te verlenen in verband met de bedrijfsvoering, met inbegrip van maar niet beperkt tot het innen van betalingen, het verlenen van Diensten. Door gebruik te maken van onze Diensten ga je akkoord met het gebruik, de opslag en de onthulling van gebruikersgegevens en persoonlijke informatie door Eet beter, niet perfect aan verschillende derde-verkopers en/of derde-licentiegevers van Eet beter, niet perfect. Je erkent en stemt ook in met het gebruik, de opslag en de onthulling van zulke gegevens en informatie door onze derde-licentiegevers aan hun derde-licentiegevers enzovoort om zulke diensten te kunnen leveren.

We verwerken en delen ook informatie op een geaggregeerde, gedeïdentificeerde manier, waarbij de informatie gedeeld wordt als onderdeel van een statistisch rapport en geen persoonlijke informatie bevat.

Als onderdeel van onze Diensten kunnen we links naar websites van derden aanbieden voor je gemak en/of informatie. Als je die links opent, verlaat je de Eat better, not perfect website. Eat better, not perfect deelt je persoonlijke informatie niet met die websites, tenzij ze een gecontracteerde derde-verkoper of licentiegever van Eat better, not perfect zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van andere bedrijven of organisaties, die van de onze kunnen verschillen. We moedigen je aan het privacy beleid van elk bedrijf te bekijken voordat je hun websites bezoekt en/of je persoonlijke informatie verstrekt.

 

 

4. Veiligheid

De veiligheid van je persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Wij treffen adequate maatregelen om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens de overdracht als wanneer ze eenmaal ontvangen is. Eet beter, niet perfect neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat alle broncode, bestanden en gegevens privé en vertrouwelijk blijven. Vanwege de gevoelige aard van broncode nemen we dit zeer ernstig en maken we dit tot onze eerste zorg voor alle klanten. Wij beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot Eet beter, niet volmaakte medewerkers, contractanten en agenten die die informatie moeten kennen om onze dienst te kunnen bedienen, ontwikkelen of verbeteren. Deze personen zijn gebonden aan geheimhoudingsplichten en kunnen aan disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag en strafrechtelijke vervolging, worden onderworpen als ze deze verplichtingen niet nakomen. Als je vragen hebt over de beveiliging van je persoonlijke informatie, kun je contact met ons opnemen via hello@eatbnp.com.

 

 

5. Rechten met betrekking tot je informatie

Op verzoek zal Eet beter, niet perfect je informatie verstrekken over het feit of wij persoonlijke informatie over jou bewaren. Je kunt je persoonlijke informatie inzien, corrigeren, er een kopie van krijgen of om verwijdering ervan verzoeken door in te loggen op je account of door contact met ons op te nemen via hello@eatbnp.com. Wij zullen binnen een redelijke termijn op je verzoek reageren. In bepaalde omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om je persoonlijke informatie te bewaren of kunnen wij je persoonlijke informatie moeten bewaren om een dienst te kunnen blijven verlenen.

Je kunt ook het recht hebben om een GDPR-klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

Een lijst van Toezichthoudende Autoriteiten vind je hier:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 

 

6. Je keuzes met betrekking tot de informatie

Promotionele e-mail communicatie: Je kunt je aanmelden om e-mail of nieuwsbrieven of andere mededelingen van ons te ontvangen. Als je deze informatie niet meer wilt ontvangen, kun je je e-mailvoorkeuren bijwerken door de "Uitschrijven" link te gebruiken die je vindt in de e-mails die we je sturen of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Google Analytics: zie http://www.google.com/policies... voor informatie over hoe Google de aan Google Analytics verstrekte informatie gebruikt en hoe je de aan Google verstrekte informatie kunt controleren. Om te voorkomen dat je gegevens door Google Analytics gebruikt worden, kun je de Google Analytics opt-out browser add-on voor Google Analytics downloaden, die hier te vinden is. hier.

 

 

7. Bewaren van gegevens

Wij kunnen je gegevens bewaren zolang je account actief is of zolang dat nodig is om je diensten te verlenen, aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. In bepaalde omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om je persoonlijke informatie te bewaren of kunnen wij je persoonlijke informatie moeten bewaren om een dienst te kunnen blijven verlenen.

Zelfs als je je account verwijdert, houd er dan rekening mee dat de verwijdering door onze derden-providers niet onmiddellijk kan gebeuren en dat de verwijderde informatie nog een redelijke tijd in reservekopieën kan blijven bestaan.

 

 

8. Beleid ten aanzien van kinderen

De Diensten zijn niet gericht op kinderen onder de 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als je jonger bent dan 16, maak dan geen gebruik van de Diensten en verstrek ons geen persoonlijke informatie. Als je te weten komt dat een kind jonger dan 16 jaar ons zonder jouw toestemming persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via hello@eatbnp.com.

 

9. Wijzigingen in dit privacybeleid

Het kan nodig zijn dat we dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. Tenzij de wet anders voorschrijft, zullen we je op de hoogte brengen voordat we zulke veranderingen aanbrengen en je de gelegenheid geven ze te bekijken voordat ze van kracht worden. Wij moedigen je aan deze pagina regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacy praktijken.

 

10. Vragen over privacy / feedback

Als je vragen of opmerkingen hebt over het Eat better, not perfect Privacybeleid, neem dan contact met ons op via hello@eatbnp.com

 

Ons gebruik van cookies

Onze diensten gebruiken cookies om je een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden. Dit zijn enkele van de manieren waarop onze diensten, deze technologieën gebruiken: om je in te loggen op de eatbnp.com website, je voorkeuren op te slaan, de inhoud die je ziet te personaliseren en te beschermen tegen spam en misbruik. Hieronder leggen we uit hoe we deze technologieën gebruiken, wat je privacy-instellingen zijn, en welke andere opties je hebt.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die websites op je computer plaatsen terwijl je op het web surft. Zoals veel websites gebruikt eatbnp.com cookies om te ontdekken hoe mensen onze diensten gebruiken en om ze beter te laten werken. Persoonlijke informatie kan niet verzameld worden via cookies en andere tracking technologie; maar als je eerder persoonlijk identificeerbare informatie hebt verstrekt, kunnen cookies aan die informatie gekoppeld worden.

 

 

Waarom gebruiken onze diensten deze technologieën?

Onze diensten gebruiken deze technologieën om onze diensten op verschillende manieren te leveren, te meten en te verbeteren. Deze toepassingen vallen over het algemeen in een van de volgende categorieën:

 • Authenticatie en beveiliging:

  • Om je in te loggen op eatbnp.com.

  • Om je veiligheid te beschermen.

  • Om ons te helpen spam, misbruik en andere activiteiten op te sporen en te bestrijden.

  • Deze technologieën helpen bijvoorbeeld je toegang tot eatbnp.com te authenticeren en te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je account.

 • Voorkeuren:

  • Om informatie over je browser en je voorkeuren te onthouden.

  • Cookies helpen ons bijvoorbeeld je voorkeurstaal of het land waarin je je bevindt te onthouden. We kunnen je dan inhoud in je voorkeurstaal aanbieden zonder je dat telkens te moeten vragen als je eatbnp.com bezoekt.

 • Analytics en onderzoek:

  • Om ons te helpen verbeteren en te begrijpen hoe mensen onze diensten gebruiken

  • Cookies helpen ons bijvoorbeeld verschillende versies van onze diensten te testen om te zien aan welke bepaalde functies of inhoud gebruikers de voorkeur geven. We kunnen ook je ervaring op eatbnp.com optimaliseren en verbeteren door cookies te gebruiken om te zien hoe je met onze diensten omgaat, zoals wanneer en hoe vaak je ze gebruikt en op welke links je klikt. We kunnen Google Analytics gebruiken om ons hierbij te helpen. Meer informatie over de cookies die je kunt tegenkomen door ons gebruik van Google Analytics.

 

 

Waar worden deze technologieën gebruikt?

We gebruiken deze technologieën op onze website eatbnp.com. Derden kunnen deze technologieën ook gebruiken, bijvoorbeeld wanneer je op links van onze websites of toepassingen klikt, inhoud van derden bekijkt of ermee interageert vanuit onze diensten.

 

Wat zijn mijn privacy opties?

Wij zetten ons in om je zinvolle privacykeuzes te bieden. Je hebt de mogelijkheid om te controleren of te beperken hoe wij en andere derde partijen cookies gebruiken:

 • Om cookies te controleren, kun je in de meeste webbrowsers je instellingen aanpassen om cookies te aanvaarden of te weigeren, of om je toestemming te vragen telkens wanneer een site een cookie probeert te plaatsen. Hoewel cookies voor sommige delen van onze diensten niet nodig zijn, kan het zijn dat eatbnp.com niet goed werkt als je cookies helemaal uitschakelt.

 

Laatst gewijzigd: 8 maart 2021

Ingangsdatum: 8 maart 2021

bottom of page